Polityka prywatności

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie, przy ul. Heleny Kozłowskiej 1 lok. 43, 00-710 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000509539, REGON: 147357946, NIP: 5272719133 (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”).

2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres korespondencyjny: ul. Heleny Kozłowskiej 1 lok. 43, 00-710 Warszawa), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: [email protected]).

3. Nasza główna strona internetowa (https://wielkaaukcjacharytatywna.com/) umożliwia kontakt z nami za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „Kontakt”. Przesłanie zapytania za pomocą formularza wymaga podania danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz adresu email. Oczywiście innego rodzaju dane osobowe mogą znaleźć się w treści przesyłanej wiadomości.

4. Możecie Państwo kontaktować się z nami również za pomocą poczty tradycyjnej wysyłanej na adres Fundacji. W takiej sytuacji otrzymamy Państwa dane adresowe.

5. Przesłane do nas za pomocą formularza kontaktowego wiadomości lub pocztę tradycyjną rozumiemy jako Państwa zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych w niej zawartych oraz Państwa danych adresowych – możemy zatem je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą również przetwarzane przez Fundację zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:

a. udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość oraz na potrzeby dalszej komunikacji, jeśli zaistnieje taka potrzeba (przetwarzanie danych leży w naszym i Państwa uzasadnionym interesie – umożliwia komunikację między nami),

b. dodania Państwa danych do naszej bazy kontaktów (w naszym uzasadnionym interesie leży możliwość skontaktowania się z poznanymi już osobami),

c. w przypadku korespondencji tradycyjnej – na potrzeby prowadzonej przez nas dokumentacji dotyczącej wysyłanej i odbieranej poczty (w naszym uzasadnionym interesie leży udokumentowanie otrzymania i wysyłki korespondencji zgodnie z wewnętrznymi zasadami biurowości).

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora w wyżej wymienionych celach mogą one być przekazywane współpracownikom Fundacji oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, marketingowe, księgowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie i inne w zakresie, w jakim niezbędne będzie to do załatwienia sprawy, której dotyczy wymiana korespondencji.

7. Nasza główna strona umożliwia również dokonywanie wpłat na rzecz Fundacji przy wykorzystaniu systemu dostarczanego przez dostawcę usług płatniczych. W celu umożliwienia dokonywania wspomnianych płatności Administrator będzie pozyskiwał Państwa dane w postaci adresu e-mail. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora

polegający na umożliwieniu Państwu dokonania płatności na rzecz Fundacji.

8. W zakresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej odbiorcą Państwa danych będzie PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, REGON: 301345068, NIP: 7792369887. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora w wyżej wymienionym celu mogą one być przekazywane również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, informatyczne i inne w zakresie, w jakim niezbędne będzie to do realizacji płatności.

9. Niezależnie od powyższego, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe (https://omenaafoundation.com/, https://rioeducentrum.com/, https://wielkaaukcjacharytatywna.com/), w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa wizyty, w szczególności:

a. adres IP,

b. rodzaj systemu operacyjnego,

c. rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszej stronie internetowej nie wymaga podania od Państwa żadnych innych informacji, ani danych osobowych. Jednak przy okazji Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej niektóre dane zbierane są w sposób automatyczny przez tzw. pliki cookies.

10. Pliki cookies to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony internetowej. Pozwalają one na zapamiętanie i sprawdzanie Państwa preferencji. Dzięki temu możliwe jest m.in.: poprawianie wyników wyszukiwania oraz dbanie o trafność wyświetlanych przez Państwa informacji.

11. Pliki cookies nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Państwa urządzeniu.

12. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies (możliwe jest ich blokowanie). Jeżeli chcą Państwo blokować pliki cookies, rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce stron internetowych.

13. Zazwyczaj pliki cookies mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię” i zaznaczenie cookies za pomocą pola „check box” albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.

14. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że korzystanie przez Państwa ze stron internetowych Fundacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Stosowny komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na stronie internetowej. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.

15. Dane zbierane automatycznie przy pomocy plików cookies będą przez nas używane do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej i zbierania danych demograficznych o użytkownikach, co pozwala nam dostosowywać treść strony internetowej oraz wyświetlać treści dotyczące Fundacji na innych stronach internetowych, które Państwo odwiedzają (więcej poniżej). Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na taką personalizację treści, prosimy o

zmianę ustawień Państwa przeglądarki.

16. Stosowane przez nas technologie śledzące działania podejmowane na stronie to:

a. Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.

b. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, w celu zapamiętania, jakie

strony internetowe były odwiedzane z Państwa urządzenia. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Państwa stronach.

Jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z plików cookies zapisanych na Państwa urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę internetową w ciągu ostatnich 7 dni.

Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z plików cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.

c. Piksel konwersji Facebooka

Na naszej stronie internetowej stosowany jest tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.

Otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Jeśli posiadają Państwo konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach:

– https://www.facebook.com/about/privacy/

– https://help.instagram.com/155833707900388.

Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po stronie internetowej. Dzięki temu można kierować reklamy do tych osób, które były na stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane pochodzące z piksela Facebooka nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.

17. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

18. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy, której dotyczy wymiana korespondencji. Państwa dane kontaktowe pozostaną zapisane w naszej bazie kontaktów (w przypadku korespondencji tradycyjnej również na potrzeby prowadzonej przez nas dokumentacji dotyczącej wysyłanej i odbieranej poczty), chyba że zażądają Państwo ich usunięcia. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Państwa dane.

Możemy jednak w dalszym ciągu przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli wystąpi ku temu podstawa prawna wynikająca z trwającej między nami współpracy (w szczególności z zawartej umowy) lub z innych przyczyn, o których poinformujemy w drodze odrębnego komunikatu. Żądanie usunięcia danych pozostanie również bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem żądania.

19. W przypadkach i w zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

20. Jeśli stwierdzą Państwo nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe dostępne są pod adresem:

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

21. Dane osobowe, których dotyczy niniejsza informacja zostały (zostaną) przekazane przez Państwa dobrowolnie. Ich podanie nie jest obowiązkowe.

22. Aktualna wersja Polityki prywatności obowiązuje od 12 sierpnia 2022 r.