O Fundacjach

Omenaa Foundation to charytatywna organizacja pozarządowa, której inicjatorką i dobrym aniołem jest Omenaa Mensah. Fundacja przede wszystkim działa na rzecz wsparcia szeroko rozumianej edukacji. Wspieramy edukację dzieci ulicy w Afryce, które nie mają do niej dostępu, ale także pomagamy najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce np. podopiecznym z domów dziecka, czy rodzin zastępczych, organizując dla nich sprzęt komputerowy, którego brak nie tylko ogranicza horyzonty i utrudnia naukę, ale wręcz uniemożliwia ją w przypadku zdalnej edukacji.

Założycielką i Prezesem fundacji Omenaa Foundation jest OMENAA MENSAH. To przedsiębiorcza bizneswoman (Ambasadorka FORBES WOMEN POLSKA), producentka popularnych programów telewizyjnych (tj. Wyjątkowe domy), jedna z najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych w Polsce, ale przede wszystkim to filantropka i kobieta wielkiego serca. Za swoją działalność dobroczynną Omenaa Mensah została wyróżniona Honorową Nagrodą „Gwiazdy Dobroczynności” i aktualnie zasiada w kapitule tego prestiżowego konkursu.

Omenaa Mensah wraz ze swoją Fundacją od wielu lat wspiera edukacyjnie dzieci ulicy w Ghanie i podopiecznych domów dziecka w Polsce. Jednak wobec dramatycznej sytuacji w Ukrainie, Fundacja postanowiła zaangażować się także w pomoc uchodźcom, których ciągle przybywa i którzy muszą odnaleźć się w naszym kraju. Dlatego w Warszawie powstał dzienny ośrodek wsparcia i edukacji RiO Edu Centrum, który BEZPŁATNIE pomoże ukraińskim mamom w aktywizacji zawodowej, a ich dzieciom zapewni edukację.

RiO Vibe Centrum to kolejne dzieło Fundacji mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, rozwoju motorycznego oraz społecznego. To także odpowiedź Funacji na to, co się dzieje obecnie w Polsce w kontekście braku pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy oraz dzieci i młodzieży z polskich domów dziecka.

Powstała w 2022 roku Rafał Brzoska Foundation nie ustaje we wspieraniu zdolnej młodzieży. W 2023 roku do grona 28 stypendystów dołączyły aż 22 nowe osoby. I nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa! W tym roku rozpoczęliśmy kolejny nabór wybitnych podopiecznych. Do tej pory na ich wsparcie edukacyjne fundator Rafał Brzoska przeznaczył ogółem ponad 6 mln zł.

Stypendyści Rafał Brzoska Foundation są rozsiani po całym świecie, studiują na najlepszych uczelniach, takich jak m.in.: Oxford, Cambridge, Berkeley oraz New York University. Dbamy o to, by mimo dzielących ich setek kilometrów mieli ze sobą kontakt. W 2024 roku zjednoczyli siły, by wspólnie stworzyć program BUDDY, w ramach którego przygotowali projekty edukacyjne dla podopiecznych Omenaa Foundation. Pasja pomocowa stanowi podwaliny funkcjonowania naszych fundacji, więc to współdziałanie jest dla nas powodem do wielkiej dumy.

Ideą Wielkiej Aukcji Charytatywnej jest nie tylko wspieranie najbardziej potrzebujących, rozwój biznesu i przedsiębiorczości, ale także stworzenie społeczności zrzeszającej najbardziej zaangażowanych filantropów, którzy łączą siły we wspólnym działaniu. Aby pomagać jeszcze więcej i skuteczniej, Omenaa Mensah i Rafał Brzoska powołali w 2023 roku Konsorcjum Filantropijne. Do budżetu nowej inicjatywy pomocowej trafiło 30% środków zebranych podczas licytacji, czyli niemal 6 mln zł. Dzięki tej kwocie tylko w pierwszym roku działalności Konsorcjum wsparło ponad 30 projektów różnych fundacji i inicjatyw z zakresu m.in. edukacji, zdrowia oraz na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. Nasza pomoc dotarła już do ponad 10 000 beneficjentów!

W skład Rady Konsorcjum Filantropijnego na rok 2023/2024 wchodzą: Sylwia Dobrzycka – przewodnicząca Konsorcjum Filantropijnego, Omenaa Mensah – pomysłodawczyni Konsorcjum Filantropijnego, prezeska Omenaa Foundation i wiceprezeska Rafał Brzoska Foundation, reprezentanci biznesu oraz filantropi: Magda Ciszewska, Marta Dejneka, Beata Drzazga, Marzena Maj, Rafał Sonik, a także Wojciech Kostrzewa – przedstawiciel organizacji biznesowych, niezależny ekspert.

Fundacja jest pionierem w realizacji nieszablonowych projektów artystycznych w Polsce i w Europie. Pomysł, by stworzyć OmenaArt Foundation, narodził się jako naturalne następstwo zainteresowań jej założycielki – Omeny Mensah, która od lat jest miłośniczką architektury i designu oraz kolekcjonerką sztuki. Fundacja zajmuje się działaniami filantropijnymi, w tym wsparciem młodych artystów i instytucji kultury oraz koordynacją Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY – jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń w tej części kontynentu, które łączy współczesną sztukę na wysokim poziomie z wielkoskalowym pomaganiem.

OmenaArt Foundation buduje kolekcję sztuki oraz angażuje się w rewitalizację zabytkowych budynków w Polsce, we Włoszech i na Malcie. Dodatkowo fundacja ma na swoim koncie dokonania takie jak organizacja pawilonu tematycznego podczas maltabiennale.art 2024 oraz współtworzenie centrum artystycznego LuginsLand of Art na Malcie.