Konsorcjum Filantropijne

Konsorcjum Filantropijne zostało powołane w 2023 roku, aby pozwolić ludziom czynu połączyć siły i wiedzę i wspierać się w realizowaniu misji pomagania. Konsorcjum ma ca celu budowanie systemowej współpracy między fundacjami, których misja jest bliska gościom Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY oraz przyjaciołom Omenaa Foundation.

Jak działa Konsorcjum Filantropijne?

Wierzymy, że w mądrej filantropii nie ma miejsca na konkurowanie ze sobą. Chcemy szerzyć tę ideę i właśnie dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć 30% kwoty zebranej podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023 na projekty innych fundacji, działających głównie w obszarach edukacji i zdrowia.

Projekty te zostały zgłoszone do Konsorcjum Filantropijnego przez uczestników Wielkiej Aukcji Charytatywnej, którzy są aktywnie zaangażowani w działalność filantropijną, prowadząc własne Fundacje, bądź wspierają działalność tych najbliższych ich sercom.

Wszystkie zgłoszone projekty zostały zweryfikowane oraz przyjęte do realizacji przez Radę Konsorcjum Filantropijnego, która w staranny sposób rozdysponowała środki pomiędzy poszczególne fundacje.

Kto może dołączyć do Konsorcjum i jak zgłaszać wnioski grantowe?

Do Konsorcjum Filantropijnego mogły dołączyć wszystkie Fundacje, które spełniły następujące warunki:

1.

Ich przedstawiciele biorą osobisty i aktywny udział w Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY, poprzez zakup Cegiełki, udział w licytacji dzieł i Wielkich Emocji, bądź aktywne partnerstwo przy organizacji Gali TOP CHARITY.

2.

Są przyjaciółmi Omenaa Foundation i wspierają jej projekty.

3.

Są zaangażowani w działalność charytatywną i aktywnie promują ideę filantropii.

4.

Złożyły poprawnie wypełniony wniosek na Projekt (termin składania wniosków do pierwszej edycji upłynął 30 czerwca 2023 roku; termin składania kolejnych wniosków zostanie ogłoszony w 2024 roku).

Szczegóły w Regulaminie.

Członkowie Rady Konsorcjum Filantropijnego

Rada Konsorcjum Filantropijnego to zespół najbardziej aktywnych i zaangażowanych Filantropów, którzy w najbardziej umiejętny sposób łączą świat wielkiego biznesu z ideą pomagania. W skład Rady Konsorcjum Filantropijnego na rok 2023/2024 weszli:

 • Sylwia Dobrzycka – Przewodnicząca Konsorcjum Filantropijnego, Reprezentantka biznesu i filantropka
 • Omenaa Mensah – Pomysłodawczyni Konsorcjum Filantropijnego, Prezeska Omenaa Foundation i Wiceprezeska Rafał Brzoska Foundation
 • Rafał Sonik – Reprezentant biznesu aktywnie działający przy projektach filantropijnych
 • Magda Ciszewska – Reprezentantka biznesu i filantropka
 • Marta Dejneka – Reprezentantka biznesu i filantropka
 • Marzena Maj – Reprezentantka biznesu i filantropka
 • Beata Drzazga – Reprezentantka biznesu i filantropka
 • Wojciech Kostrzewa – Przedstawiciel organizacji biznesowych, niezależny ekspert
 • Laureaci Top Charity 2023 – Małgorzata Adamkiewicz, Dariusz Gałęzewski, Piotr Krupa i Sylwia Krupa, Jerzy Krzanowski oraz Ryszard Chmura, przedstawiciel Corporate Connections – doradcy filantropijni wspierający Radę w jej decyzjach

Siepomaga – partner Konsorcjum Filantropijnego

Partnerem naszej inicjatywy jest już Fundacja Siepomaga (Siepomaga.pl), z którą w 2023 roku zorganizowaliśmy pierwszą Wielką Loterię „Top Charity”. W loterii brał udział każdy uczestnik, który wykupił specjalną cegiełkę. Spośród osób aktywnie wspierających loterię wylosowano zwycięzców poszczególnych nagród. Całkowity dochód z loterii został przekazany do Konsorcjum Filantropijnego.

Jakie projekty wspiera Konsorcjum Filantropijne

W pierwszej edycji swojej działalności Konsorcjum Filantropijne zdecydowało się wesprzeć ponad 20 projektów różnych fundacji, które złożyły swoje wnioski. Oto przykładowe Fundacje i inicjatywy, które otrzymały od nas granty w edycji 2023/2024:

 • Organizacja turnusów wspierających rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami (Fundacja im. Ks. Kanonika​ Zdzisława Sobierajskiego​ NOS DUO)
 • Turnusy terapeutyczne dla podopiecznych Domów Samotnej Matki z Polski i Ukrainy (Fundacja Embrace)
 • Akcja świąteczna, w ramach której podopieczni Domów Dziecka jadą do Parku rozrywki Energylandia, w którym przygotowany jest specjalny program świąteczny oraz liczne atrakcje (Fundacja OneDay)
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych, głównie dla dzieci​ i młodzieży zamieszkałych na obszarze wiejskim (Fundacja Horyzont 360)
 • Wynajem magazynu w Krakowie, w którym przechowywane będą środki medyczne oraz żywność do chwili transportu do Ukrainy (Fundacja Chabad Lubavitch ​w imieniu Fundacji Ukraine Friends)
 • Ufundowanie stypendiów specjalnych dla młodzieży celem dofinansowania ich nauki (Fundacja im. Janusza Korczaka​ w Jaśle oraz Rafał Brzoska Foundation)
 • Organizacja warsztatów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach, polegających na kompleksowym szkoleniu i poprawieniu świadomości z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej, profilaktyki stomatologicznej oraz promocji zdrowia (Fundacja Wiewiórki Julii)
 • Edukacja włączająca w przedszkolach i szkolenia nauczycieli z uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uchodźców oraz dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Czepczyński Family Foundation)
 • Zredagowanie i wydanie pierwszej wielkiej monografii rzeźbiarki Barbary Falender. Album będzie dostępny również w wersji cyfrowej, a rzeźby będą prezentowane w technologii 3D.. (Fundacja Promocji Artystów WACHTA ART)
Kontakt

Anastazja Obarczuk

Project Manager

Łukasz Dobrzyński

Junior Project Manager